1. Busbjerg

Beskrivelse:

Et naturskønt område på ca.18 hektar i kuperet terræn. Fra toppen af bakken, som er 92 meter høj, er der en pragtfuld udsigt over dalen, hvor Gudenåen løber. I godt vejr kan man se helt til Randers og Viborg. Bakken er en såkaldt falsk bakke, dannet ved at isen borteroderede det omkringliggende landskab. Busbjerg har været fredet siden 1953 og ejes af Gudenådalens Hjemstavnsforening, som er med til at passe på området. De egentlige naturplejere er en flok får, som er med til at holde landskabet lysåbent og er med til at forhindre, at ikke hele området vokser til i skov. Det er dog ikke tilgroning med træer, som er det største problem pt. men derimod ørnebregnen, som er ved at tage styringen og udkonkurrere andre plantearter.

Favrskov kommune arbejder på at finde en løsning på problemet og forsøge at få bekæmpet ørnebregnen, sådan at den ikke kvæler den artsrige flora. Det er vigtigt at området forbliver varieret og afvekslende som nu, og at den centrale del forbliver som lysåbent hedelandskab domineret af hedelyng og andre karakteristiske plantearter tilknyttet heden.
 

Busbjerg

Busbjerg

Dyr / planter:

På Busbjerg finder man tapetser-edderkoppen (også kaldet nordlig fugleedderkop), som er Danmarks eneste art af fugleedderkop. Den findes i kolonier på varme, sydvendte skråninger og trives godt i tørt og bakket landskab som Busbjerg. Den blev tidligere vurderet uddød i Danmark men blev i 1994 genfundet i Midtjylland. Siden er den fundet flere steder i Danmark, herunder også ved Busbjerg. Der er også en del flotte  sommerfugle ved Busbjerg, og af de mere specielle arter skal nævnes mark-perlemorsommerfugl, okkergul pletvinge og foranderlig blåfugl. De kræver alle varme, solbeskinnede steder med forholdsvis kort vegetation og et stort udvalg af blomsterplanter.
Busbjerg_2

Nordlig fugleedderkop

Som typisk og nærmest kendetegnende for hedelandskabet finder vi hedelyng, som i sensommeren farver hele landskabet flot violet. Lyngplanten har en levetid / cyklus på 25-30 år, og den er afhængig af tilbagevendende forstyrrelse, som eksempelvis afgræsning, for at kunne spire og forny sig med friske skud. På bakken findes også andre arter som er typiske for et hedeområde, såsom ene, lyngsnerre, revling, blåbær, tyttebær og klokkelyng. Nedenfor bakken på den nordlige side er der desuden et lille fint kildevæld med mange forskellige moser.

Historie/kultur:

Busbjerg er kendt for sine sommerspil, en fast tradition, som startede helt tilbage i 1945 – i starten var det dog mest i form af taler og teater. Området var tidligere også berygtet for sine røvere, som stod på lur netop ved Busbjerg. Dette kan læses i Steen Steensens Blichers ”Jyske Røverhistorier”.

Adgangsforhold:

Der er gode adgangsforhold i form af afmærket natursti, som udgår fra P-pladsen (ved Hagenstrupvej), hvor der også er infotavle og bænke.

Signaturforklaring

Signaturforklaring